Handelsbanken Fonder köper 5% av Beyond Frames Entertainment Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission.

Handelsbanken Microcap Sverige köper ca 5% av aktierna i Beyond Frames Entertainment genom en riktad emission.

Riktad emission till Handelsbanken Microcap Sverige

Den 30 oktober 2018 beslutades det att genomföra en riktad emission till Handelsbanken fonder. Emissionen var villkorad med att aktien noteras på Spotlight Stock Market, vilket är uppfyllt i och med gårdagens börsnotering. Emissionen omfattar 575 000 aktier och genomförs till kursen 8,70 per aktie. Aktiekapitalet ökar med 28 750 SEK. Efter att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 625 988 SEK fördelat på totalt 12 519 760 aktier.

”Vi är mycket glada att vi får in en kunnig och långsiktig förvaltare av småbolag med Handelsbanken Microcap Sverige, som ägare i Beyond Frames” säger bolagets VD Johan Larsson.

För ytterligare information

Johan Larsson
VD, Beyond Frames Entertainment AB
Telefon: 079-100 22 90
E-post: ir@beyondframes.com