Handelsbanken utfärdar AT1-lån på 1 000 miljoner dollar

Handelsbanken har utfärdat ytterligare så kallat Tier 1 capital, AT1, lån på 1 000 miljoner dollar fördelat på två poster på 500 miljoner dollar med olika räntenivåer, 4,375 och 4,75 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Banken har optionen att lösa in lånen efter 6,5 år (mars 2027) respektive 10,5 år (mars 2031).

Utfärdandet av AT1 är i form av skuldinstrument med en automatisk konvertering till A-aktier skulle bankens kärnprimärkapitalrelation falla under en viss nivå.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire