Handelsstarten i S2Medical AB:s teckningsrätter (TR B) och betald tecknad aktie (BTA B) startar tisdag 24 november

S2Medical informerade via pressmeddelande den 11 november 2020 att bolaget genomför en företrädesemission och att handeln med TR B samt BTA B inleds idag, 20 november. Handelsstarten för TR B och BTA B är nu framflyttad till 24 november.

Den ändrade handelsstarten påverkar inte tidsplanen för emissionen i övrigt.

Nedan följer fullständig information om respektive instrument TR B samt BTA B:

Kortnamn: S2M TR B

ISIN-kod: SE0015195805

FISN-kod: S2MEDICAL/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Kortnamn: S2M BTA B

ISIN-kod: SE0015195813

FISN-kod: S2MEDICAL/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 13:57 CET.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084