Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se

 • Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7)
 • Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,54)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Tecknat avtal med Catena fastigheter om värmeåtervinning i kvarteret Mappen
 • Genomfört företrädesemission, vilken garanterats av huvudägarna
 • Sens har avyttrat verksamheten ”färdig värme” till Meus Liberi Tripudium AB
 • SENS har inlett en fusionsplan för att fusionera ihop ett antal dotterbolag
 • Tagit del av skattelättnader till följd av Coronaviruset

Händelser efter Rapportperioden

SENS har efter rapportperioden

 • Slutfört företrädesemissionen
 • Påbörjat en kvittningsemission för att avlasta bolagets balansräkning och frigöra likviditet
 • Tecknat avtal med Uttran

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).