Handelsstopp i Wicket Gaming AB:s UR och BTU/Trading halt in Wicket Gaming AB’s UR and BTU

Pressmeddelande 2023-02-06

(for English version see below)

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har beslutat att handelstoppa Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming”) UR och BTU idag den 6 februari 2023. Handeln i Wicket Gaming UR och BTU kommer att återupptas när handelsperioden startar.

Skälet till handelsstoppet är att Spotlight på grund av tekniska skäl bedömer att handelsstopp är nödvändigt.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press Release 2023-02-06

Trading halt in Wicket Gaming AB’s UR and BTU

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) has decided to halt the trading in the UR and BTU of Wicket Gaming AB (“Wicket Gaming”) today February 6, 2023. The trading in Wicket Gaming´s UR and BTU will be resumed when the trading period starts.

The reason for the trading halt is that Spotlight deems it necessary to halt trading due to technical reasons.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com