Handelsstopp Orgo Tech AB:s aktie

Skälet till handelsstoppet är att det finns särskilda skäl hänförliga till Bolaget eller det finansiella instrumentet. Mer information väntas från Bolaget.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsoverakare@aktietorget.se