HANZA Holding AB offentliggör emissionsprospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Prospektet avseende HANZA Holding AB:s (publ) (”HANZA”) nyemission med företrädesrätt för HANZA:s aktieägare om 60,3 miljoner kronor har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattande folder och anmälningssedlar kan erhållas från HANZA och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på HANZA:s webbplats (www.hanza.com) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Folder samt kompletterande information om HANZA:s nyemission kommer även att sändas per post till HANZA:s direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds den 27 februari 2018.

Finansiell och legal rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till HANZA.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com 

Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2018, kl 16.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com


Fler artiklar om HANZA Group