#18-24 Information rörande handel med betalda tecknade aktier/units samt teckningsoptioner utgivna av Real Holding AB

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Real Holding BTB
Kortnamn: REAL MTF BTB
ISIN-kod: SE 0010494724
Sista dag för handel: 2018-02-28
FISN-kod: REALHOLDIN/SH B
CFI-kod: ESNUFR
Instrument-ID: 418T
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding BTU
Kortnamn: REAL MTF BTU
ISIN-kod: SE0010494260
Sista dag för handel: 2018-02-28
FISN-kod: REALHOLDIN/UT 8 AK 4 TO
CFI-kod: MCMUXR
Instrument-ID: 418U
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding TO1B
Kortnamn: REAL MTF TO1B
ISIN-kod: SE0010494369
FISN-kod: REALHOLDIN/OPT RTS 20180925
CFI-kod: RMXXXX
Första dag för handel: 2018-03-06
Sista dag för handel: 2018-09-21
Instrument-ID: 47YB
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 48 259 544
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.