#19-71 Komplettering av Instrument-ID rörande meddelandeserie #19-70

Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Lumito AB

Emissionen i Lumito AB (LUMITO) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med LUMITO BTU har nu fastställts till den 2 juli 2019.

Första handelsdag för teckningsoptionen (TO2) har fastställts till den 8 juli 2019.

Villkor för teckningsoptionen TO2 i sammandrag

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 maj 2020 och inlösen kan ske dels under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs om 1,45 SEK per aktie, och dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till en lösenkurs om 1,55 SEK per aktie.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Lumito BTU

Kortnamn: LUMITO BTU  

ISIN-kod: SE0012596542

FISN-kod: LUMITO/UT 1 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2019-07-02

Instrument-ID: 5640

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Lumito TO2

Kortnamn: LUMITO TO2

ISIN-kod: SE0012507960

FISN-kod: LUMITO/OPT RTS 20200530

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-07-08

Sista dag för handel: 2020-05-27

Instrument-ID: 5B3V (Komplettering)

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 30 933 729

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.