#18- 11 Dr Sannas AB noteras på Nordic MTF (Korrigering av aktieslag)

(Aktieslag korrigeras till B-aktie jämfört med Nordic MTFs meddelandeserie #18-10)

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera B-aktierna i Dr Sannas AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir fredagen den 2 februari 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Dr Sannas B
Kortnamn: SANNA MTF B
ISIN-kod: SE0010636704
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: DRSANNAS/SH B
Första handelsdag: 2018-02-02
Instrument-id: 469X
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 1 415 328
Marknad: NMTF
Segment: MST
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.