H&D Wireless genomför emission för att möjliggöra snabb expansion

H&D Wireless utvecklar och säljer moduler, lösningar och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och spårning av utrustning, verktyg, inventarier och människor. Bolagets teknik och lösningar för att analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer kombineras till värdeskapande tjänster, med tillämpningar inom en rad branscher. 

”Vi befinner oss i en mycket expansiv fas då vi utvecklar produkter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation och som optimerar affärsprocesser och produktionsflöden – något som sparar stora summor åt våra kunder. Här tillhör vi de som ligger längst fram i världen – något som gjort att vi på kort tid har erhållit pilotorder från bland annat Scania, Cramo och ytterligare en stor svensk fordonstillverkare. Med detta starka momentum i ryggen behöver vi ytterligare kapital för att bibehålla vår snabba expansion”, säger VD Pär Bergsten
 
H&D Wireless har i dag tre affärsområden
 
Enterprise – Egenutvecklade molnbaserade mjukvaruplattformar Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS) samt GEPS for Industry som genom positionering och spårning av rörliga objekt i realtid bidrar till effektivare verksamhetsprocesser.
 
Labs – Utvecklingsuppdrag och kundanpassade lösningar som inom trådlös kommunikation. Ansvar även för all teknisk utveckling inom H&D Wireless.
 
Connectivity – Standardmoduler med tillhörande mjukvara för trådlös uppkoppling och positionering. Bolaget bedömer att Short-Range-IoT utgör det största segmentet inom modulmarknaden. År 2016 kopplades över 5 miljarder enheter upp inom segmentet och den årliga tillväxten förväntas uppgå till 20 % fram till år 2022.
 
H&D Wireless kommer även fortsättningsvis tillhandahålla såväl standardiserade som kundanpassade moduler och system för trådlös uppkoppling. Ett allt större fokus läggs på realtidslokaliseringssystem (RTLS). RTLS möjliggör informationsgivning om exakt var i flödet/rummet ett objekt eller en person befinner sig vilket kan leda till effektiviserade ledtider och en säkrare arbetsmiljö. Området förväntas höra till ett av de snabbast växande IoT- segmenten framöver.
 
Planen framåt bygger på H&D Wireless vision att bli marknadsledande i Norden inom realtidsbaserade positioneringstjänster. Det övergripande målet är att hjälpa kunder inom framför allt verkstadsindustri och byggsektorn att effektivisera sina processer, bättre utnyttjande av befintliga resurser, minska omställnings-/ledtider och bundet kapital, samt öka flexibiliteten genom bättre kontroll och förståelse för flöden samt säkerhet inom verksamheten.
 
Läs mer om emissionen som pågår 29 augusti till 14 september: 
 
Teckna online
Prospekt
Teaser