H&D WIRELESS: MÅSTE VÄLJA UT RÄTT KUNDPROJEKT – VD

STOCKHOLM (Direkt) Fredagens First North-debutant H&D Wireless, som tillhandahåller Internet-of-Things-lösningar för realtidsövervakning av tillverknings- och distributionsflöden, måste vara noggranna med att välja ut rätt kundprojekt för att nå kommersialisering i sitt nya fokusområde senare under 2018.

Det säger vd:n och tillika storägaren Pär Bergsten i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

H&D Wireless har levererat över en miljon enheter sedan starten 2009. Bolaget genomför dock en förflyttning av sitt fokus från försäljning av standardmoduler i riktning mot dels kundanpassade system och lösningar, och dels system som möjliggör inomhuspositionering i realtid. Båda områdena kännetecknas enligt bolaget av högre tillväxt och marginaler.

Platstjänster i realtid (RTLS) innebär att man sätter aktiva taggar på produkter, inventarier och verktyg i företags lokaler. Eftersom satellitsystemet GPS inte fungerar inomhus krävs andra teknologier.

H&D Wireless försöker även brygga gapet mellan företags fysiska tillgångar och företagens affärssystem, såsom väletablerade SAP, genom att koppla radioteknologin till affärssystemet. Att företag kan minska sin lagerbindning genom att ha bättre koll på sina interna varuflöden är ett försäljningsargument.

Nyemissionen tecknades nyligen till 170 procent och bolaget tillfördes drygt 26 miljoner kronor före emissionskostnader på 3 miljoner. Premoney-värderingen av bolaget var 112 miljoner kronor och teckningskursen 8 kronor per aktie.

Vd Pär Bergsten, som har en bakgrund inom bland annat Ericsson, äger 29 procent av H&D Wireless kapital och 65 procent av rösterna.

Vad är era största utmaningar den närmaste tiden?

“Det är många bollar. Det är en kamp varje dag att kunna prioritera mellan alla förfrågningar och samtidigt utveckla verksamheten. Det kommer förfrågningar kring allt från sjukhus, flygplatser och båtmotorer. Vi behöver fokusera utvecklingen till där vi ser att det finns störst intresse för våra applikationer. Vi behöver samtidigt ha tålamod tills de stora bolagen är redo att gå kommersiellt. Vi måste fortfarande ta oss igenom pilotprojekt. Det är det vi kommer att syssla med mest under 2018 för att i slutet av året nå kommersialisering.”

På grund av generationsskifte i trådlösa hårdvarumoduler har försäljningen i år varit lägre än i fjol när den var cirka 26 miljoner kronor.

Hur mycket av era tidigare intäkter är inom områden ni fortfarande satsar på?

“Vi har omsatt ungefär 85 miljoner kronor sedan start. Cirka 65 miljoner kommer från modulaffären medan 20 miljoner kommer från affären att tillhandahålla ingenjörstjänster för att göra ytterligare kundanpassning. I den nya affären, att analysera företags processer och koppla upp dem, har vi egentligen inte haft någon omsättning, men det är där vi ser en väldigt stor uppsida. Det är högst upp i värdekedjan.”

Kräver inte det stor kunskap om olika branscher?

“Nja – det kräver stor kompetens om informationsteknologi. Vi är bra på att kommunicera data trådlöst. Vi samlar ihop och bearbetar datan samt visualiserar processen. Det kräver alltid att vi arbetar med kunden, men vi är tillräckligt mycket ingenjörer för att förstå vad de menar. Det krävs dock alltid viss anpassning, så därför försöker vi arbeta med företrädesvis lite större kunder. Efterhand blir vår produkt mer och mer standardiserad”.

image

Tillverkningsmiljö. Bildkälla: H&D Wireless.

H&D Wireless har definierat tre huvudtjänster ovanpå sin positioneringsplattform. Den enklaste är att tagga upp objekt och följa dem, vilket bolaget kallar Asset Manager.

Den andra är att följa vilka saker som placeras på vilka rörliga vagnar eller pallar genom att man kopplar samman serienummer och identiteter. Den tjänsten kallas Production Logistics.

Den tredje tjänsten, Fleet Management, handlar om inomhusfordon - mest gaffeltruckar, men även robotar.

Har personal upplevt sig övervakade av att systemet kan se hur varje vagn eller verktyg rör sig?

"Nej, tvärt om. Vi sätter datan i handen på folket som jobbar. Det är de som har störst nytta av den. På många arbetsplatser lägger man 5 till uppåt 15-20 procent av sin arbetstid på att leta efter saker."

Är mjukvara eller hårdvara viktigast för er?

"Vi är experter på att sätta ihop system där det ingår radiokommunikation. Därmed finns det alltid någon hårdvara, men det ingår mycket lokal mjukvara på hårdvaran och ännu mer på servern och i smartphone-apparna, så två tredjedelar av våra ingenjörer arbetar med mjukvara. Vi har förhållandevis många systemexperter i förhållande till antalet ingenjörer, men vi håller på att bygga en större organisation. Vi kommer att utveckla mer och mer mjukvara i systemet, men de fysiska taggarna måste ha egenskaper såsom att vara billiga, uthärda miljön och ha en batteritid på 1-10 år. Det kan vi inte köpa in 'från hyllan'. Hårdvara är en viktig del av det vi gör, men bara för det ska vi inte uppfattas som ett hårdvarubolag. Vi anser att det är bra att vi syr ihop system, det är en konkurrensfördel."

Hur ser ni på er hårdvaruförsäljning framöver?

"Vår affärsmodell har varit att sälja trådlösa moduler som vi bygger in i kunders produkter så att de kan börja prata med internet. Det kommer vi att fortsätta med. Vi har samtidigt gjort mycket mjukvara för att få det att fungera hos kunden. Det är en missuppfattning att det skulle vara dåligt för europeiska företag att göra hårdvara. Det som är viktigt är att tillhandahålla en lösning och inte bara sälja en hårdvara - annars skulle man kunna säga att Apple måste sluta med att göra mobiltelefoner. Sedan 2015 har vi lagt krut på vår egen tjänst som bygger på att vi kopplar ihop modulen, molnet och appen. Det erbjuder vi som en prenumerationstjänst där man betalar en viss grundavgift för att vi sköter systemet och där vi även får en viss betalning för att vi tillhandahåller data om kundens processer. Vi tar en avgift per månad. Det blir en dynamisk prismodell, vilket också minskar tröskeln för ett beslut om att ta in oss som leverantör".

H&D Wireless bedömer den totala marknadsstorleken i Norden till 3-6 miljarder kronor, varav bolaget har ambitionen att ta 20-30 procents marknadsandel.

Vilket tidsperspektiv avser det?

"Behovet, teknologin och produktlösningen finns redan nu. Om vi kopplar det till ett exakt tidsperspektiv har vi givit en prognos och det vill vi inte göra. Nu handlar det om att rulla ut det här. Det är svårt att säga hur snabbt det kommer att ske, men vi anser att vi kan bli marknadsledare."

Om ni lyckas ta 20 procent av en marknad på 3 miljarder kronor blir det 600 miljoner kronor i försäljning?

"Vi var tvungna att ge några siffror och vi har gett dessa. Om jag börjar koppla det per år har jag lovat för mycket. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta. Man ska vara långsiktig om man går in i det här bolaget."

Bruttomarginalen beräknar ni till 40-80 procent beroende på affärsområde och kundsegment. Kommer det förbli så med tanke på den prispress ni samtidigt ser?

"Vi effektiviserar också. Våra halvledarkostnader och molnkostnader sjunker över tid i takt med att våra volymer ökar. Jag tycker att vi är väldigt bra positionerade på den punkten", svarar Pär Bergsten.

"När fler kommer att serva marknaden kan priserna visserligen sjunka, men samtidigt krävs det en hel del expertkunnande för att göra det vi gör. Vi ligger långt fram och anser att vi har en god chans att bli marknadsledare i Sverige och Norden."

Varför anser du att man ska köpa aktier i H&D Wireless?

"För att vi är ett bolag med ett riktigt innehåll och en långsiktig teknologi. Svensk industri går bra och man plockar hem verksamhet som man tidigare hade lagt ut till Kina. Det investeras enorma belopp för att behålla och utveckla svensk och europeisk industris konkurrenskraft. Sättet att göra det på är att digitalisera, vilket har en jättekraft i industrin. Vi kan hjälpa företagen på deras hemmaplan för att sedan växa med dem ut i världen", säger Pär Bergsten.

Varför fokuserar ni på tillverkningsföretag i Sverige och Norden snarare än i det stora tillverkningslandet Kina?

"Vi har varit något blygsamma när det gäller hur mycket pengar vi tar in. Vi börjar lokalt just för att i Sverige finns flera av de bolag som är världsledare. Vi försöker lära oss vad man gör i industrin samtidigt som industrin försöker lära sig trådlös teknologi. Att åka till en fabrik och prata med de som jobbar på golvet blir en dagsutflykt. Vi pratar både med de som är ansvariga för strategi och processförändringar samt med de som arbetar på verksamhetsgolvet", uppger H&D Wireless-chefen.

"Eftersom de svenska industribolagen är ledande kan det bli intressant att flytta med till deras fabriker i Kina, Brasilien, Vietnam och på andra ställen", tillägger han.

Räcker det att ta in 24 miljoner kronor om man vill bli en storspelare?

"Vi måste visa att vi kan få kunder och kan leverera inom de nya affärsområdena. Sedan får vi se om behövs mer. Vi har pengar så att vi klarar att driva företaget åtminstone till fjärde kvartalet nästa år. Om vi inte gasar för mycket nu och om försäljningen kommer i gång enligt plan ska vi kunna vara kassaflödespositiva i fjärde kvartalet. På så sätt går det ihop. Om marknaden går trögare kanske vi inte ska gasa lika mycket medan om det blir en väldig fart får vi se om det finns behov av att öka farten."

I prospektet bedömer ni att en listning på First North ger bättre förutsättningar för framtida kapitalanskaffningar för finansiering av ytterligare tillväxt. Ser ni rätt stor sannolikhet för att ytterligare kapitalanskaffning kommer ske?

"Det är ju en möjlighet för bolag som växer - speciellt bolag som går in i ett nytt område som kan växa explosivt. Men nu har vi precis stängt en finansieringsrunda, så nu tänker jag bara på att få fart på allt som vi har sagt att vi ska göra och att välja rätt kundprojekt", säger Pär Bergsten.

Hur upplevde du investerarintresset för er nyemission?

"Det var otroligt stort. Emissionen tecknades till 170 procent så det ser väldigt lovande ut. Det är kul att man ser att vi har någonting unikt och att det är ett nytt erbjudande till industrin. Jag tycker att det verkar som att man har förstått vart vi vill komma. Jag hoppas att de som har gått in är tillräckligt långsiktiga", säger han.

"Vi hade kunnat göra en vanlig privat finansiering i nätverk, men börsen är för tillfället det sätt man finansierar bolag som har blivit tillräckligt mogna. Det finns väldigt många privatpersoner som vill investera i börsbolag."

Vad har ni för konkurrens?

"Vi ser inga konkurrenter i Sverige ännu, men det finns internationellt i länder som USA, Tyskland och Storbritannien. Det finns många små konkurrenter, men det är inte många som sitter på motsvarande kompetens, teknologi och plattform. Vi har byggt in många teknologier i vår infrastruktur och det ser jag inte att någon annan har gjort", säger Pär Bergsten som framhåller att H&D Wireless gör en stor satsning på en fullständig lösning.

"Sedan finns det andra bolag som har varit inne i industrin och gjort sensorer eller maskin-till-maskin-lösningar. Vi behöver ibland förklara lite mer för industribolag vilka vi är. Vi ligger dock på test hos en handfull stora bolag så vi känner att vi har ett bra läge", framhåller han.

Hur små och billiga taggar kan ni tillhandahålla, om man successivt vill tagga upp objekt av allt mindre storlek?

"Det pågår mycket teknologiutveckling och forskning. Även vi deltar. Batteriet är en viktig komponent som man på sikt vill slippa om lösningen ska bli lika billig som RFID. Där arbetar vi bland annat med så kallad 'energy harvesting'. Vi har ett stort kontaktnätverk inom halvdelarindustrin eftersom vi har varit världsledande inom det på mina tidigare bolag samt det jag gjorde på Ericsson. Men igen, vi tillhandahåller en tjänst och inte bara hårdvaran, så det är inte där 'racet' är just nu."

image

Systembild. Bildkälla: H&D Wireless

Krävs det ständig vidareutveckling av teknologin för att vara bäst? Hinner man få återbetalning på de investeringar man gör om teknikutvecklingen är så pass snabb?

"Inom trådlös kommunikation kommer det alltid en ny standard varje år. Det är just därför vi fokuserar mer på att ta ansvar för en process hos en kund snarare än att bara sälja hårdvara eller teknologi. Vi löser ett problem åt kunden."

Ni har balanserade utgifter på 36 miljoner kronor i balansräkningen. Känner ni er trygga med det ekonomiska värdet?

"Ja. Det är en plattform som vi har utvecklat under många år som vi nu kan börja dra nytta av. Vi skriver även av på saker som vi har utvecklat och levererat".

Ni fokuserar på tillverkningsbolag, logistik och handel. Kan ni dra nytta av den kraftigt växande e-handeln?

"Både ja och nej. Vi tillför störst värde hos de tillverkande bolag som omsätter många miljarder kronor. Vi tycker inte att vi ska fokusera på logistikbolagen. Det finns dock vissa processer där man har behov av vår lösning, såsom om man arbetar med gaffeltruckar."

Har ni konkurrens från RFID-lösningar där man scannar produkter där de når olika punkter i logistikkedjan?

"Det handlar mer om att olika produktflöden kan ta olika kostnader. Vi lägger inte krut på det segmentet. RFID har inte slagit så bra som man trodde på för runt åtta år sedan. Det tillför inte så mycket mer än system med streckkoder eftersom man ändå är tvungen att scanna manuellt. Vi har däremot aktiva sensorer som talar om var objekt är hela tiden. Det är viktigt att förstå att lösningar för realtidsövervakning (RTLS) som vi ägnar oss åt handlar om realtidsinformation om var kundens produkter är till skillnad mot RFID där man bara vet det just när man scannat och då bara på en enda punkt. Det är som att jämföra stillbildsfoto med HD-video. Men RFID är med som teknologi hos oss för att hålla ordning på identitet."

Vilket patentskydd har ni på era lösningar?

"Vi har för närvarande ett giltigt patent. Det avser säkerhetsprotokollet som är en viktig pusselbit. Det tog vi fram redan vid plattformsbygge år 2012. Vi och vår patentbyrå håller på med inventeringen för att täcka upp mycket mer av allt vi har utvecklat under flera år och som vi har i vårt nya positioneringssystem. Tidigare har vi helt enkelt inte haft tid eller råd att ta fler patent."

Du har varit i telekombranschen länge. Hur ser du på läget för de stora telekombolagen?

"Det är ingen tvekan om att kommunikation mellan människor kommer att fortsätta. Det blir mer och mer video och därmed mer data. Samtidigt ska fler saker kopplas upp genom sakernas internet (Internet of Things, IoT). De traditionella leverantörerna har kanske inte riktigt hittat sina platser än. Exempelvis Ericsson har ju försökt att komma in på IoT. Många bolag försöker komma upp i värdekedjan. Vi märker att telefonoperatörerna gärna vill komma in och erbjuda applikationer, såsom vi gör. Det kommer att bli förändringar, samtidigt som telekomområdet bara kommer att växa. Det har varit en fantastisk tillväxt eftersom så mycket människor har saknat mobiltelefoni. Så småningom kan tillväxten inte bli snabbare än befolkningsökningen, men det finns ju andra områden som inte är täckta än såsom IoT", pekar Pär Bergsten på.

"En del företag satsar på att tillhandahålla kommunikationskanaler och andra kommer att satsa mer på att bygga tjänster ovan på det."

Hur ser du på Ericssons nya strategi?

"Jag lämnade Ericsson 1997. Jag kan egentligen bara tala om vad som var bra och dåligt då, men Ericsson säger nu att de ska tillbaka till kärnverksamheten - att tillhandahålla utrustning till operatörerna. Det tycker jag är bra. Sedan jag lämnade Ericsson har jag specialiserat mig på att använda radiokommunikation till vertikala applikationer", säger Pär Bergsten.

"Många i mitt team har varit med mig i många bolag där vi har gått in i olika nischer för att göra dem trådlösa. Det är det jag har gjort hela livet egentligen", uppger han avslutningsvis.