Hoodin tecknar partneravtal med Key2Compliance

Ett strakt och internationellt partnernätverk är en central del i Hoodins försäljningsstrategi. En partner använder i regel Hoodins plattform för att effektivisera sitt egna erbjudande gentemot befintliga och nya kunder samt att de även implementerar Hoodin hos kund för eget användande eller genom integration i egen mjukvara. Key2Compliance kommer initialt att erbjuda Hoodin som ett komplement i sina existerande tjänster där de hjälper företag inom Life Science (Medtech och Pharma) med kvalitet, regelverk, utbildning m.m.

“Key2Compliance är en perfekt partner till oss och vi är oerhört glada att påbörja ett nära samarbete med ett av Sveriges ledande företag inom Life Science. Vi delar ambitionen i att leverera högkvalitativa tjänster och skapa tydligt värde för företag inom life science och vi delar även tydligt fokus på tillväxt och att ny teknologi kan skapa konkurrensfördelar.

 

Tillsammans med Key2Compliance så ser vi goda möjligheter att fortsätta växa på den nordiska marknaden med deras ytterst kompetenta personal, aktiva marknadsföring samt tydliga mål om att bli ett av nordens största tjänsteföretag inom life science.” 

Marcus Emne, VD Hoodin AB

”In a time where the regulatory landscape for medical devices changes rapidly, Key2Compliance are happy to partner with Hoodin. With Hoodins platform, and their professional approach we will make it easier, for ourselves and for our customers, to stay on top of things on such as e.g. post market surveillance and worldwide regulatory updates.”

Helena Dahlin Director Regulatory Affairs, Key2Compliance

 

Om Key2Compliance

Key2Compliance® är en fullservicepartner inom life science som erbjuder kompletta lösningar inom alla aspekter av konsult- och utbildningsbehov när det gäller:

• Kvalitetssäkring: Kvalitetssystem, GXP, tekniska filer, inspektioner, revisioner, PRRC -ansvar

• Regleringsfrågor: Dokumentation och CE -märkning, FDA -godkännanden och registreringar i resten av världen

• Biologiska utvärderingar och toxikologi: Biologisk utvärdering, materialdokumentation, rekommendationer, rapporter och mer

• Klinisk utveckling: Kliniska utvärderingar, prospektiva kliniska studier och post market studier.

• Utbildning och kurser: Världsledande utbildning för Life Science-branschen när det gäller efterlevnadsträning: internt, offentligt, på plats, på plats, online, on-demand, tryckt material, brädspel, dokumentationsbibliotek online, onlinetestning och e -böcker

 

Home

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.