I-TECH GÖR EMISSION 44 MLN KR INFÖR LISTNING FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) I-tech genomför en nyemission om högst 2,15 miljoner aktier och ansöker om listning på First North.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 20:50 kronor, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 44,1 miljoner kronor.

Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas I-tech till omkring 200 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I emissionserbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 26,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 60,5 procent av erbjudandet.

I-Tech har utvecklat Selektope som är en substans som motverkar marin påväxt på fartygsskrov och andra marina installationer. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och befinner sig sedan 2016 i kommersialiseringsfasen där bolaget har etablerat relationer med samtliga större tillverkare av marin färg varav två hittills har lanserat marina färger baserade på Selektope. Det är för att möjliggöra en fortsatt expansion som I-tech genomför en spridningsemission med efterföljande listning på First North.