Idag inleds handeln i My Beat AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag, den 30 maj 2022, inleds handeln i My Beat AB:s (”My Beat” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”MYBEAT” och har ISIN-kod SE0017483159. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”MYBEAT TO 1” och har ISIN-kod SE0017833114.

VD Fredrik Horn-Berlin kommenterar

”Jag är stolt att vi nu är ett noterat bolag, redo att förverkliga My Beats potential. Först och främst kommer vi genomföra de marknadsföringsinsatser som vi har i pipeline. Med ett generellt ökat kostnadstryck för konsumenten tror vi att fler kommer se över sina abonnemangsval. I det läget är våra prisvärda mobilabonnemang med förstklassig service ett attraktivt alternativ.”

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen och noteringen har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare och Nordic Issuing AB emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget som kommunikationsrådgivare.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start har
My Beat byggt upp en kundbas på cirka 6 500 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.