Idag inleds handeln i NeoDynamics aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag, den 7 december 2018, inleds handeln i NeoDynamics AB (publ):s (”NeoDynamics”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”NEOD” och aktiens ISIN-kod är SE0011563410. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”NEOD TO 1” och teckningsoptionens ISIN-kod är SE0011725605. 

Emission av units inför notering

Inför noteringen på Spotlight Stock Market har NeoDynamics genomfört en emission av units som tillfört bolaget cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska finansiera utvecklingen av bolagets biopsisystem NeoNavia fram till lanseringen. Det totala antalet aktier i NeoDynamics uppgår till 15 303 520 stycken och aktiekapitalet till 1 530 352,00 SEK. Härutöver finns 3 080 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen av units och noteringen på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent i samband med emissionen av units.

För ytterligare information om emissionen av units samt noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se 

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 708 519 648

E:post: jorgen.vrenning@neodynamics.se 


Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever.