Förslag till styrelseförändring i Dr Sannas AB (publ)

Dr Sannas AB (publ) (”Dr Sannas” eller ”Bolaget”) föreslår att nuvarande ledamöter Susanna Hartmann-Petersen och Sanna Ehdin entledigas från styrelsen. Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Louise Dufwa och Daniel Ehdin. Till nya ledamot föreslås Pia Madison. 

       Det är en glädje att kunna föreslå Pia till nya styrelseledamot i Dr Sannas. Pias breda kompetens inom marknadsföring och internationella erfarenhet från ledande befattningar på företag som IKEA, Nike och Puma gör att hon kommer kunna tillföra mycket till företagets nuvarande och kommande expansionsplaner. Jag och Dr. Susanna Hartmann-Petersen avser lämna styrelsen i bolaget i huvudsak för att kunna ägna mer tid åt produktutvecklingen och det operativa arbetet. I ett läge där vi expanderar kraftigt är det extra viktigt att vi använder våra resurser och kompentenser på bästa sätt. Både jag och Susanna anser att vi skapar mest värde genom att lägga mer tid på den fortsatta produktutveckling och med den nya föreslagna styrelsen känner jag mig trygg som huvudägare att de kommer att fortsatt förvalta bolaget väl. Jag hoppas att alla våra aktieägare tycker detsamma, säger Sanna Ehdin, styrelseordförande i Dr Sannas.

Pia Madison
Pia har i över 20 års tid arbetat med varumärken, marknadsföring och ledarskap inom företag som Wasabröd, Nike och IKEA i Sverige, Holland & Tyskland. Sedan 2010 arbetar hon för PUMA först som marknadschef för Tyskland/Österike/Schweiz och nu är hon globalt ansvarig för PUMAs Employer Branding och HR-communications. De senaste projektet hon lanserade och ansvarade för var PUMAs corporate website. Pia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg, samt studerat på European Business School Frankfurt och RMI-Berghs i Stockholm. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Dr Sannas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018, kl. 08.30.

Kort om Dr Sannas 
Dr Sannas erbjuder 100 % växtbaserade produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.