Kommuniké från extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ) den 17 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 17 januari 2019...