Kommuniké från extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ) den 17 januari 2019

Vid extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ), org.nr. 556519-7729, den 17 januari 2019 fattades följande beslut i enlighet med styrelsens förslag:

Sanna Ehdin och Susanna Hartmann-Petersen entledigades från styrelsen. Styrelseledamöterna Daniel Ehdin, Jesper Yrwing och Louise Dufwa omvaldes och Pia Madison valdes till ny styrelseledamot. Jesper Yrwing valdes till ny styrelseordfö­rande.

Stämman beslutade att byta bolagets firma till något av de på stämman föreslagna namnen. Det slutgiltiga namnet presenteras inom kort när det är godkänt av bolagsverket.

Stockholm 17 januari 2019.

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

Kort om Dr Sannas
Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.