INBJUDAN TILL PRESENTATION AV OX2:s DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2021

OX2 bjuder in till presentation av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2021 den 28 juli 2021 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls av VD Paul Stormoen samt CFO Johan Rydmark.

Bolaget som noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 23 juni presenterar sin första kvartalsrapport sedan börsintroduktionen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till sändningen: https://tv.streamfabriken.com/ox2-q2-2021

 Samtalsinformation:  SE: +46850558375  
                                   UK: +443333009032
                                   
US: +16467224956 

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.  

Bolagets kvartalsrapport offentliggörs 08:00 den 28 juli 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Johansson, IR Manager OX2
+46 70-539 50 43
ir@ox2.com

Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök www.ox2.com