Onoterat AB har bytt namn till eBlitz Group AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Onoterat AB (publ) till eBlitz Group AB (publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 26 juli 2021.

Den 7 juli 2021 beslutade årsstämman i Onoterat AB (publ) att bolaget ska byta namn till eBlitz Group AB (publ), och namnändringen är numera registrerad vid bolagsverket per fredagen den 16 juli 2021.

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningsnamn och kortnamn från och med måndagen den 26 juli 2021. Bolagets nya logga och hemsida kommer lanseras per måndagen den 26 juli 2021

Nytt listningsnamn kommer att vara eBlitz Group AB och nytt kortnamn för aktien kommer att vara EBLITZ.

ISIN och instrument-ID förblir oförändrade.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil 0701 – 442 441

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group AB affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se