#21-76 Onoterat AB har bytt namn till eBlitz Group AB

Onoterat AB (”ONTRAT”), vars aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till eBlitz Group AB. Nytt listningsnamn, nytt kortnamn och ny FISN-kod kommer att anges i handelssystemet från och med måndag den 26 juli 2021. ISIN-kod samt Instrument-ID förblir oförändrade.

Information om berört instrument:

Nytt listningsnamn: eBlitz Group
Nytt kortnamn: EBLITZ
Ny FISN-kod: EBLITZ/SH
ISIN-kod: SE0009580756
Instrument-ID: 5KYV

 

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.