Onoterat AB – Ny delägare i Gold Town Games, i samband med förvärv av Grand Pike AB

Onoterat AB (publ) tecknar aktier i spelstudion Gold Town Games AB (publ) (även kallad GTG) riktade nyemission för att möjliggöra förvärv av majoriteten i spelstudion Grand Pike AB. Båda bolagen ser stora möjligheter till strategisk samverkan.

Onoterat AB (publ) tecknar aktier om cirka 1,86 miljoner kronor i det NGM listade spelstudion Gold Town Games AB (publ) tillsammans med Allanova. Likviden skall användas för förvärv av majoriteten i Grand Pike AB.

Gold Town Games finansierar förvärvet av Grand Pike med 2,75 MSEK kontant medel och 7,5 MSEK som betalas genom en kvittningsemission. De 7,5 MSEK är för licensrättigheterna till Baseball på Gold Town Games spelplattform W3XM. Vidare villkoras affären av att GP kapitaliseras med totalt 5 MSEK i kontanta medel, där GTG investerar 2,75 MSEK och befintliga ägare av GP 2,25 MSEK, däribland Norrlandsfonden ger ut ett konvertibellån på 1,5 MSEK.

Gold Town Games genomför, inom ramen för sitt bemyndigande från årsstämman, en riktad nyemission gentemot Grand Pikes befintliga ägare Allanova AB om 1,86 MSEK samt Onoterat AB (publ) om 1,86 MSEK som används för kapitaliseringen av GP. Emissionsvillkoren ger en teckningskurs på 1,55 SEK per aktie. Teckningskursen baseras på faktiskt volymvägt snittpris under handelsdagen den 30 maj 2021, på Nordic SME och sker således till en rabatt om ca sju procent.

”Vi har följt Gold Town Games under en längre tid och har noterat att bolaget har gjort stora framsteg med sin skalbara spelplattform W3XM. GTG kommer vara en ledande mobilaktör inom olika sport managementspel, och förväntas öka sin sport managerportfölj med nya produktioner inom stora idrotter, såsom amerikansk fotboll och baseball kommande år, vilket är helt i linje med vår investeringsstrategi inom Digital Entertainment (Gaming, eSport och Betting). Att vi får möjlighet att delta i den strategiska affär och riktade nyemissionen samt jobba närmare Gold Town Games nu när de ”växlar” upp, ser vi verkligen fram emot och vi ser också en potential att utväxla erfarenheter och affärer mellan Onoterats portföljbolag och expertis under sommaren, säger Lars-Erik Bratt VD för Onoterat AB   

”Den här affären är ytterligare ett steg i vår strategi att kapitalisera på vår plattform W3XM. Vidare säkerställer affären ytterligare ett spännande produktsläpp 2022. Vi får in kompetent personal med flerårig erfarenhet från mobilspelsutveckling och inte minst ansluter två starka och långsiktiga ägare, Allanova och Onoterat till bolaget, säger Pär Hultgren, VD för Gold Town Games.”

Onoterat AB (publ) ägarandel förväntas uppgå till cirka fyra (4) procent av kapital och rösterna i Gold Town Games AB (publ) efter genomförd transaktion, varvid Onoterat AB (publ) väntas bli 3:e största ägare i bolaget, efter Vision Invest AB och Olle Åkesson.

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 klockan 15:20 CEST.

  

 För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Pär Hultgren, VD för Gold Town Games AB, ir@goldtowngames.com

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF. För mer information se www.onoterat.se