Eblitz Group (fd Onoterat AB) ökar sitt ägande i Gold Town Games

Gold Town Games AB (publ) företrädesemission till befintliga aktieägare om MSEK 12,5, tecknades 124%, vilket bolaget informerade om under onsdagen den 21 juli. Eblitz Group AB (publ) (fd Onoterat AB) ökar ägarandel till 4,8%, efter genomförd emission.

Styrelsen i Gold Town Games informerade under måndagen den 21 juli 2021 att företrädesemission om 7 814 215 till teckningskursen 1,60 kr, tecknades till 124%, vilket innebär att bolaget tillförs MSEK 12,5, aktiekapital och antalet aktier räknas utifrån den summan. Totalt antal aktier i Gold Town Games uppgår till 39 071 077st.  För mer information om utfallet av Gold Town Games AB företrädesemission finns på www.goldtowngames.se.

”Vi ser mycket positivt på att Gold Town Games, som är en av de mest intressanta och skalbara spelstudios i Norden, med en unik spelplattform för mobila manager spel. Bolaget är nu väl finansierat inför hösten, och speciellt inför lansering av kommande mobilspel inom amerikansk fotboll mfl”, säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ).

eBlitz Group AB (publ) ökar sitt ägande till cirka 4,8% av utestående aktierna i Gold Town Games AB, efter företrädesemissionen.  

.
För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil 0701 – 442 441

 

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.