Onoterat AB agerar som teckningsgarant i Gold Town Games företrädesemission

Gold Town Games AB (publ) styrelse har beslutat om en företrädesemission till befintliga aktieägare om MSEK 12,5, som är garanterad via teckningsförbindelser till 56,4%. Bland teckningsförbindelserna återfinns Onoterat AB.

Styrelsen i Gold Town Games har beslutat att genomföra en företrädesemission om 7 814 215 till teckningskursen 1,60 kr. Teckningskursen rabatteras ungefär 20 procent från den volymvägda kursen de senaste 10 handelsdagarna före styrelsebeslutet om emissionen. Emissionen ämnar ta in MSEK 12,5, aktiekapital och antalet aktier räknas utifrån den summan.

För mer information om Gold Town Games AB företrädesemission finns på www.goldtowngames.se

Onoterat AB (publ) har tillsammans med de större ägarna Vision Invest  AB, Allanova AB,  samt VD och styrelseledamot Tomas Alexandersson lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 7 050 000 kronor  kronor, vilket motsvarar drygt 56,4% av ovan företrädesemission.

”Vi ser mycket positivt på att Gold Town Games är väl finansierat inför hösten, och speciellt inför lansering av kommande mobilspel”, säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ).

Onoterat AB äger cirka 4% av utestående aktierna i Gold Town Games AB, innan företrädesemissionen.  

Denna information är sådan information som Onoterat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 klockan 13:45 CEST.

.
För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Pär Hultgren, VD för Gold Town Games AB, ir@goldtowngames.com

 

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se