Inbjudan till presentation av Storskogens delårsrapport för det första kvartalet 2022

Storskogen offentliggör den 17 maj klockan 07.00 CEST sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl 09.00 CEST samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och via telefonkonferens, med möjlighet att ställa frågor.

Följ webbsändningen via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q1-2022  

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46 856 642 692
UK: +443 333 009 266
US: +1 6 319 131 422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 14859899#

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 706 972 222
erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).