Inbjudan till presentation av Thunderful Groups delårsrapport Q1 2022

Thunderful Group inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 18 maj 2022, kl. 10.30 CET.

Delårsrapporten för Q1 2022 presenteras och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen. En inspelad version av presentationen kommer även finnas tillgänglig på Thunderful Groups hemsida.  Presentationen kommer att hållas på engelska. Delårsrapporten publiceras kl. 07.30 den 18 maj 2022.

Närvarande:
Brjann Sigurgeirsson, CEO
Anders Maiqvist, CFO

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642704
UK: +443333009271
US: +16467224903

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/thunderful-group-q1-2022

För mer information, vänligen kontakta:
Brjann Sigurgeirsson, CEO, Thunderful Group
E-post: brjann@thunderfulgroup.com
Tel: +46 708 16 16 32

Om Thunderful Group
Thunderful Group är en koncern verksam inom utveckling, förläggning och investeringar i spel samt distribution av Nintendoprodukter, spel, speltillbehör, leksaker med mera. Huvudkontoret ligger i Göteborg, och ytterligare kontor återfinns i Helsingborg, Helsingfors, Hohenwestedt, Hongkong, Karlshamn, Kungsbacka, Köln, Köpenhamn, Larvik, Madrid, Malmö, Skövde, Stockholm, Sunderland och Århus. Koncernens övergripande mål att tillhandahålla kreativa, högkvalitativa underhållningsprodukter till människor i alla åldrar. Thunderful Group är noterat på Nasdaq First North Premier. Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.