Inbjudan till telefonkonferens i samband med Jetpak Top Holding AB:s tredje kvartal 2023

Jetpak Top Holding AB (publ) offentliggör sin rapport för perioden 1 januari – 30 september 2023 tisdagen den 28 november 2023 klockan 06:30.
Efter offentliggörandet håller Jetpak en telefonkonferens för press och aktiemarknad.

CEO Kenneth Marx och CFO Håkan Mattisson presenterar och kommenterar rapporten.
Efter presentationen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid för publicering av rapport:
Tisdagen den 28 november 2023 klockan 06:30

Tid för telefonkonferens:
Tisdagen den 28 november 2023 klockan 10:00

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 89 2444 32976     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 816 00 49 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

Välkommen att delta!

För ytterligare information
Håkan Mattisson, CFO
telefon: 08-5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com
 

Om Jetpak
Jetpak är det enklaste och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr.
Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak Top Holding ABs aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet JETPAK. Besök gärna: https://jetpakgroup.com