InCoax säkrar ytterligare order på 2 MSEK från amerikanska Fiber/LAN-operatören

Kvartalet avslutas med en följdorder på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN operatören med vilken InCoax tecknade ett Master Purchase Agreement i december 2021. Ordern kommer att levereras och faktureras under mars månad 2022.

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i 19 storstadsområden i USA av vilka InCoax finns installerad i nio områden.

”Affären utvecklas enligt plan och vi ser en fortsatt efterfrågan av InCoax systemlösning för fiberanslutning i flerfamiljshus”, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren i flerfamiljshus. Implementering av InCoax Fiber Access Extension-lösningen accelererar antalet driftsättningar och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 08.30 (CET).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB

jorgen.ekengren@incoax.com  

+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) utvecklar system för återanvändning av byggnaders existerande infrastruktur till bredbandsuppkoppling. Vi erbjuder nätverkslösningar med multigigabitshastighet till världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer. För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.