Indutrade uppdaterar MTN prospekt

Idag publicerar Indutrade ett uppdaterat prospekt för bolagets program för Medium Term Notes (MTN), vilket möjliggör för bolaget att ge ut obligationer på den svenska marknaden, om maximalt SEK 3 000 miljoner.

Finansinspektionen har i dag godkänt och registrerat det uppdaterade prospektet. Det uppdaterade prospektet finns att ladda ner på Indutrades hemsida.

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen besök www.indutrade.se eller kontakta:
Patrik Johnson, CFO
tel. 070 397 50 30
Email ir@indutrade.com

Om Indutrade

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning uppgick 2020 till 19,2 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.