Information angående aktieanalys från Västra Hamnen Corporate Finance

Crunchfish AB (”Crunchfish”) informerar om att Västra Hamnen Corporate Finances analystäckning av Crunchfish är temporärt pausad. Anledningen till detta är Västra Hamnen Corporate Finances engagemang som finansiell rådgivare i Crunchfishs planerade företrädesemission. Efter att företrädesemissionen är slutförd kommer en uppdaterad analys att publiceras. Exakt datum för detta kommer att offentliggöras på Västra Hamnen Corporate Finances hemsida.

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish – crunchfish.com

Crunchfish AB (”Crunchfish”) utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil betalning och augmented reality. Verksamheten kring mobil betalning bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.