Information om avslutad företrädesemission och sista dag för handel med Zenergy BTA

Sista delregisteringen är nu genomförd av bolagsverket och därmed är den 100% fulltecknade företrädesemissionen avslutad.
Därmed inträder också sista dag för handel med BTA för att kunna slutföra omvandlingen till aktier.
Se datum nedan:

Sista dag för handel med Zenergy BTA är måndagen 2019-07-22.

Stoppdag för omvandling är 2019-07-24.

Datum för nya aktier i tecknarnas depåer är planerat 2019-07-26.

Bolaget ber att få återkomma om emissionskostnader och nettoutfallet av emissionerna samt eventuella flaggningar beträffande ägarförändringar. Detta sker efter slutlig sammanställning utförts samt att ny uppdaterad aktiebok finns tillgänglig.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117   E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se