Information om företrädesemission i MobiPlus AB

Den 19 januari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (MPLUS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 22 januari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 7,30 sek (1:7 á 7,30 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 29 januari 2018 till och med den 12 februari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 januari 2018 till och med den 14 februari 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: MPLUS TR
ISIN-kod: SE0010820407
Orderbok-ID: 45BV
CFI: RSSXXR
FISN: MOBIPLUS/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 29 januari 2018
Sista handelsdag: 12 februari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MPLUS BTA
ISIN-kod: SE0010820415
Orderbok-ID: 45BU
CFI: ESNUFR
FISN: MOBIPLUS/SH
Handelsperiod: 29 januari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 19 januari 2018.

Stockholm den 18 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se