Respiratorius – sista dag för handel med BTA den 23 januari 2018

Företrädesemissionen som genomfördes under december 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Respiratorius BTA (betald tecknad aktie) är den 23 januari 2018 och stoppdagen den 25 januari 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 29 januari 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 858 598,75 kronor fördelat på 157 171 975 aktier.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB var projektledare och Setterwalls Advokatbyrå AB legala rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.