Yield Life Science AB flyttas till observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget flyttas bolagets aktie (YILD) till AktieTorgets observationslista.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsoverakare@aktietorget.se