Information om Smolteks handelskoder inför notering på AktieTorget

Handeln i Smoltek Nanotech Holding AB:s aktie inleds måndagen den 26 februari 2018. Här kommer kompletterade information om bolagets aktie:

Aktiens kortnamn: SMOL
Aktiens ISIN-kod: SE0010820381
Aktiens CFI-kod: ESVUFR
Aktiens FISN-kod: SMOLTEKNAN/SH

Om Smoltek Nanotech Holding AB
Smoltek Nanotech Holding AB är ett bolag som specialiserar sig på tillverkningsteknologi för kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Smolteks koncept är baserat på en patenterad och verifierad grundteknologi som tillsammans med patenterade applikationer utgör en teknologiplattform som möjliggör odling av ledande vertikala nanostrukturer i precisionsdefinierade mönster. Med hjälp av Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från traditionella metaller till det mer effektiva kolet och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter.

För mer information, besök www.smoltek.com eller kontakta:

Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB
0708–393 693
anders@smoltek.com

Fabian Bengtsson, presskontakt
0704–597 212
fabian@beckmanmedia.se

Smoltek Nanotech Holding AB-img