Metrum tar in 26 miljoner kronor genom nyemission och dubblar antalet anställda

– Vi har arbetat med Artificiell Intelligens för att förutspå vad som kommer att hända i elnäten. Men den kunskapen kan beslut fattas med ett mycket bättre underlag och på så vis kan nätägarna göra stora besparingar. Samtidigt får konsumenten en säkrare leverans av el. Med nyemissionen kan vi fortsätta att utveckla vår nya instrumentplattform PQX3 som är förberedd för big data och AI samtidigt som vi fokuserar på att vara aktiva på en växande global marknad, säger Magnus Andersson, CEO på Metrum.

Metrum är marknadsledande i Sverige med över 70 av Sveriges 100 största elnätsbolag som användare av Metrums lösningar i form av energi- och elkvalitetsinstrument och tillhörande mjukvaruapplikationer. Med ett tillskott på 26 MSEK ska Metrum fokusera på två områden, fortsatt utveckling av sina mätinstrument och system med AI samt global expansion.

– Vi ser ett oerhört stort intresse för våra lösningar, inte minst i utvecklingsländer och framförallt i de afrikanska länderna. Vi har bland annat lyckats mycket väl i Zambia. Den här typen av länder har generellt sätt mycket hårdare lagkrav och regleringar, vilket gör att våra produkter blir ett måste för att exempelvis undvika strömavbrott flera gånger om dagen, vilket tyvärr är vanligt i många av utvecklingsländerna. Samtidigt finns det ett mycket stort globalt intresse för att i större utsträckning kunna kontrollera kvaliteten av elen i takt med att man introducerar ny oprövad teknik, så som elbilar i elnäten, säger Magnus Andersson.  

Det är Metrums största ägare K-Svets Venture som nu ökar sin ägarandel genom den senaste nyemissionen, där Metrum tar in totalt 26 Mkr. Även statliga Almi Invest finns med som ägare i bolaget.

För mer information:
Magnus Andersson, vd Metrum AB, tfn +46 (0) 707 – 77 85 38
Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 – 46 25 79 

Metrum-img

Metrum utvecklar och marknadsför globalt unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet och motsvarande applikationer. Det möjliggör för Metrums kunder analysera i syfte att sedan kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan.