Informationsmemorandum

FRILL HOLDING AB (publ) (”Frill” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed Informationsmemorandum inför förestående spridningsemission, vars teckningstid inleds idag den 31 maj 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för emissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, samt Teaser finns nu publicerade på Frills (www.frill.se) och Göteborg Corporate Finance ABs (www.gcf.se) respektive hemsidor. Anmälningssedeln publiceras på ovan nämnda sidor samt på Eminova Fondkommissions (www.eminova.se) hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 31 maj – 14 juni 2018
  • Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 4 000 000 B-aktier, motsvarande 20 000 000 SEK.
  • Antal aktier innan emissionen: 20 733 335 (varav 3 000 000 är A-aktier)
  • Minsta teckningspost: 1000 aktier, motsvarande 5000 SEK
  • Värdering (pre-money): Ca 104 MSEK

Spridningsemissionen är riktad till allmänheten vilket innebär att befintliga och nya aktieägare är välkomna att teckna under samma förutsättningar.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission är emissionsinstitut för Frill.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare åt Frill.

För ytterligare frågor om Frill, vänligen kontakta:

Khosro Ezaz-Nikpay (VD, Frill)

E-post: khosro.nikpay@frill.eu