IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse ger 32 MSEK till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi