Inhalation Sciences AB säkerställer långsiktig finansiering av verksamheten

(Stockholm, Sverige, 24 maj 2022) Inhalation Sciences AB har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till 10 MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet och tillväxt under de kommande 12-14 månaderna.

Bolagets styrelseordförande, Daniel Spasic, är bland långivarna genom hans amerikanska bolag S-Growth Capital LLC med ett lån om 1 MSEK.

Bolaget bedömer att kreditramen tillsammans med egengenererade medel är tillräcklig för att finansiera ISAB i plan med bolagets tillväxtstrategi de kommande 12-14 månaderna.

Daniel Spasic, styrelseordförande: ”Vi ser med tillförsikt på framtiden och har en stark tilltro till bolagets nuvarande tillväxtstrategi. Att finansiera bolaget och därmed skapa en längre uthållighet och möjlighet att leverera på strategiplanen var något helt självklart för långivarna. Givet de betydande utmaningarna på aktiemarknaden så var en emission inte något att föredra, vare sig för aktieägarna eller bolaget. Kreditramen ger bolaget och aktieägarna störst möjlighet att bygga värde över tid”

Manoush Masarrat, VD: ”I och med denna kreditram, har vi säkrat bolagets drift för minst ett år framåt. Detta kommer att hjälpa oss fortsätta med vår strategiska fokus och expansionsplaner. Att ha tillgång till trogna investerare och orderförandes medverkan i denna kreditram, känns betryggande och vi kan nu lägga all fokus på operationella aktiviteter.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 24 maj 2022.