Inhalation Sciences: Corfind intervjuar VD Manoush Masarrat om ett händelserikt 2020

(Stockholm 8 januari, 2020) Inhalation Sciences (ISAB) publicerar idag en videointervju med VD Manoush Masarrat om ISABs framsteg under 2019 och året framåt.

I filmen beskriver Manoush Masarrat ISABs breda och växande kundbas, företagets unika in vitro simuleringsverktyg DissolvIt, som företaget förväntas lansera i första kvartal 2020, och de nuvarande kliniska prövningarna för PreciseInhale.

Filmen finns HÄR.

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020.