Investment AB Spiltan tecknar sin andel och lämnar toppgaranti i XMRealitys företrädesemission

Största ägaren i XMReality, Investmentbolaget AB Spiltan tecknar hela sin andel på omkring 15 procent i den nyemission om cirka 35,8 MSEK som bolaget aviserat tidigare idag. Som långsiktig ägare åtar sig Spiltan även 8,1 MSEK i en så kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent.

– Vi tror starkt på XMReality och som långsiktiga ägare säkrar vi upp att bolaget får in det kapital som behövs för fortsatt utveckling, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan. Bolagets spännande Augmented Reality lösningar kan bli en viktig faktor i att göra service och support mer hållbart genom att minska resandet. Skalbarheten och de höga marginalerna i bolagets affärer gör att vi har stora förväntningar på bolagets värdeutveckling.

 

För mer information, kontakta:

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101 eller phb@spiltan.se 

Om Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, Forza Football, P&E Persson, Pickit och Spiltan Fonder. Spiltan har nu ca 3 900 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se