Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2021

(Stockholm, Sverige, 26 augusti 2021) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för det andra kvartalet finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

ISAB skickade in ansökan för den kliniska valideringen av PreciseInhale i början av april och fick godkännande från läkemedelsverket att påbörja studien i slutet av maj 2021. Alla 12 patienter är nu rekryterade till studien och man planerar avsluta studien innan årets slut.

Bolaget har signerat exklusivt distributionsavtal med nyckelmarknader såsom Indien och Japan under april, dessa avtal gäller för resten av 2021 och 2022 för köp av instrument och tjänster från ISAB för minst 11 000 000 SEK under hela perioden. Under det andra kvartalet 2021, fick ISAB 2 nya order för kontraktsforskning (IRS) för en total på ca 1 200 000 SEK.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, genomförde ISAB en nyemission som tillförde bolaget 27 500 000 SEK för emissionskostnader, vilket planeras finansiera bolagets fortsatta kommersialisering av PreciseInhale.

VD kommenterar

Q2 2021 var ett väldigt händelserikt kvartal för ISAB. Jag är väldig stolt över vad vi uträttat hittills i år vilket också lägger grunden för vårt fortsatta arbete de kommande månaderna.

  • Tack vare ett gediget och omfattande förarbete, fick vi godkännande från läkemedelsverket för vår planerade kliniska studie i mitten av maj. Detta arbete kommer att fortsätta resten av året och vi ser fram emot resultat i form av data som kommer öppna upp den kliniska marknaden för bolagets teknologi.
  • Det första mötet med ISAB’s nya ”advisory board” tog plats under det andra kvartalet. Vi fick väldigt bra input och bekräftelse på hur unik vår plattform är. Som en av våra rådgivande experter uttryckte det: ”Ni är det enda bolaget som vet hur mycket som doseras i lungan samt hur mycket som stannar där, eftersom ni mäter det!
  • Vi är högst involverade i vaccinforskning mot COVID-19 och i juni, skrev vi på en ny uppdragsforskning med ISR Immune System Regulation AB för ett värde på ca 900 KSEK. Vi signerade också nya distributionsavtal i nyckelmarknader såsom Japan och Indien. Vi ser fram emot samarbeten med dessa välrenommerade distributörer som ska leda till merförsäljning på minst 10 MSEK under de kommande 18 månaderna till ISAB.
  • Via våra samarbetspartners i USA, har vi bearbetat flertal potentiella kunder i marknaden och redan efter några veckor, fick vi ett nytt uppdrag med ny kund för kontraktforskning med ett värde på över 1 MSEK.
  • Sist men inte minst, säkerställde vi en god finansiell ställning för bolaget genom en riktad emission som tillförde ISAB ca 27,5 MSEK före emissionskostnader. Dessa pengar är avsatta för våra expansionsplaner och fortsatt kommersialisering av PreciseInhale teknologi med tillhörande moduler.

På resultatsidan för första halvåret 2021, har vi haft utökade kostnader på ca 2,8 MSEK jämfört med samma period förra året. Dessa är planerade kostnader för den pågående kliniska studien (1,5 MSEK) samt ökning av våra kommersiella aktiviteter i form av personal och marknadsaktiveter (1,3 MSEK).

Även om omsättningen i Q2 och hittills i år, inte varit i linje med våra förväntningar, så har vi med oss ca 2 MSEK i orderstock som vi räknar kunna realisera under det tredje kvartalet 2021. Det tillsammans med våra pågående diskussioner med olika kunder ger oss tillförsikt och vi arbetar intensivt för att kunna finalisera dessa dialoger i form av finala order inom kort.

En spännande höst med en rad aktiviteter väntar oss. Vi står väl förberedda för att ta oss an möjligheterna och leverera mervärde för våra ägare, samarbetspartners och kunder.

Huddinge den 26 augusti 2021

Manoush Masarrat
VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 26 augusti 2021.