Inhalation Sciences tecknar CRO-kontrakt värt 30.5 KEUR med globalt farmaceutiskt företag

(Stockholm maj 4, 2020) Inhalation Sciences (ISAB) har tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt över 30.5 KEUR med ett globalt farmaceutiskt företag. VD Manoush Masarrat: ”Behovet för ISAB:s teknik kvarstår, trots de aktuella utmaningarna och begränsningarna pga. COVID-19. Med så stort behov av forskning inom respiration som föreligger just nu, är vår in-house forskning avgörande. Denna order visar att data som vårt in vitro lungsimuleringsverktyg DissolvIt® levererar är efterfrågade.”

CRO-uppdraget innefattar testning i ISAB:s in vitroupplösningsmodell DissolvIt® som är en ledande in vitro-upplösningsmetod inom inhalationsforskning. DissolvIt® är efterfrågad, 3 tidigare beställningar av modulen levererades till kunder efter den kommersiella lanseringen under Q1 2020.

Det totala värdet på beställningen är 44 KEUR. 30.5 KEUR är för tjänster som tillhandahålls av ISAB. 13.5 KEUR kommer att gå till ett annat forskningsföretag som samarbetar inom projektet.

ISABs VD Manoush Masarrat ”Denna order visar hur avgörande våra CRO-kapaciteter är. Med dagens resebegränsningar är CRO ett viktigt alternativ för att kunna fortsätta förse våra kunder med ledande data och resultat

ISAB:s Projektledare och in vitro-specialist Maria Malmlöf: ”DissolvIt® genererar värdefull data, inklusive Cmax- och Tmax-kurvor, som hittills inte har kunnats genereras med befintliga in vitro-experiment. Vi ser fram emot att utföra jobbet.”

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen ovan tillhandahölls av Inhalation Sciences AB enligt EU: s marknadsmissbruksförordningar (MAR). Informationen lämnades via ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 4 maj 2020.