Inhalation Sciences tecknar CRO-kontrakt värt 750 KSEK med globalt företag

(Stockholm januari 24, 2020) Inhalation Sciences (ISAB) har tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750k SEK med en befintlig kund som även tidigare anlitat ISAB för  omfattande uppdrag samt  köpt ISABs labinstrument.

Det totala värdet på beställningen uppgår till 1,1 MSEK, varav 750 KSEK är för ISAB’s förtjänster och resterande 350 KSEK till en samarbetspartner för bioanalys inom projektet. Uppdraget omfattar ISAB’s nya in vitro-simuleringsverktyg DissolvIt och dess IPL-modul (Isolerad Perfuserad Lunga).

ISAB’s vd Manoush Masarrat ”När kunder av denna kaliber återkommer gång på gång är det ett bevis på att de värdesätter den data vi levererar och ger dem stora konkurrensfördelar”.

”För ISAB, kommer 2020 att bli ett spännande år då vi planerar lansera DissolvIt för kommersiellt bruk , och detta är en fantastisk start. DissolvIts IVIVC (In Vitro In Vivo Correlation) genererar kvalitativ data, i form av Cmax- och Tmax-kurvor, som hittills inte har kunnat påvisas  med konventionella in vitro- och in vivo– teknologier. I år ser vi att medvetenheten kring DissolvIt kommer att öka avsevärt som ett led i att   kommersiella laboratorier som genererar trovärdiga, repeterbara IVIVC-data. Detta är en utmärkt start på detta år!”

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen ovan tillhandahölls av Inhalation Sciences AB enligt EU: s marknadsmissbruksförordningar. Informationen lämnades via ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 24 januari 2020.