Inhalation Sciences tecknar nytt CRO-kontrakt värt 75 KEUR med återvändande globalt farmaceutiskt företag

(Stockholm 22 juni, 2020) Inhalation Sciences (ISAB) har signerat ett nytt kontraktforskningsuppdrag (CRO-uppdrag) värt 75 KEUR som kommer att utföras med hjälp av ISAB:s ledande in vitro-upplösningsmetod DissolvIt®. Uppdraget är för en återkommande CRO-klient – ett noterat globalt farmaceutiskt företag. VD Manoush Masarrat: ”Den här nya ordern understryker fördelarna som DissolvIt® ger läkemedelsutvecklare inom inhalationsbranschen. Den typ av data som DissolvIt® levererar är helt enkelt ledande, vilket bekräftas av vår nya beställning.” 

ISAB har lång erfarenhet av att utföra forskningsuppdrag både vetenskapligt och kommersiellt.  Företagets olika moduler som PreciseInhale®, DissolvIt® och intratrakell inhalering m.fl, har alla vidareutvecklats och optimerats inom ramen för uppdragsforskning. CRO-verksamheten är en väsentlig och grundläggande del av företaget och trots den nuvarande situationen med Coronavirus har intäkterna från CRO varit stabila.

VD Manoush Masarrat ”Våra CRO-tjänster är avgörande för oss och våra kunder. Genom dem bygger vi långsiktiga relationer och samarbeten, när vi visar hur vår teknik fungerar och vad den kan leverera. Under den pågående COVID-19-pandemin har ISAB’s CRO-tjänster fortsatt att vara minst lika efterfrågade som tidigare och med dagens resebegränsningar, finns ett stort värde i att förse och stödja våra kunder med de resultat och data de behöver.”

Detta CRO-uppdrag kommer att utföras med hjälp av ISAB: s in vitroupplösningsmetod DissolvIt® som är en ledande in vitro-upplösningsmetod inom inhalationsforskning. DissolvIt® lanserades kommersiellt under Q1 2020.

ISAB projektdirektör och in vitro-specialist Maria Malmlöf: ”Vi är glada över att se att DissolvIt® möter och till och med överträffar våra egna och våra kunders förväntningar. DissolvIt® genererar bland annat Cmax- och Tmax-kurvor, vilket hittills inte har kunnats genereras med befintliga in vitro upplösningsmetoder. Detta tillsammans med att fysiologiskt efterlikna lungan vilket DissolvIt® gör, är viktigt i jakten på IVIVC (In Vitro In Vivo Correlation). Denna nya ordern visar återigen den stora efterfrågan på DissolvIt®”.

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Informationen ovan tillhandahölls av Inhalation Sciences AB enligt EU: s marknadsmissbruksförordningar. (MAR) Informationen lämnades via ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 22 juni 2020.