Inhalation Sciences tillkännager att Redeye fått i uppdrag att på regelbunden basis utföra aktieanalys av företaget

(Stockholm, Sverige, 29 september, 2021) Inhalation Sciences Sweden AB (ISAB) tillkännager att Redeye fått i uppdrag att utföra regelbunden aktieanalys av företaget. Det strategiska målet är att öka ISABs marknadsprofil och synlighet, samt öka investerares och aktieägares förståelse av verksamheten, dess prestation och framtidsutsikt.  

Redeye är specialiserat på att leverera analyser och insyn av företag inom den snabbt växande innovativa Life Science och teknik-sektorn på den nordiska marknaden. Redeyes första rapport av ISAB har nu publicerats och finns tillgänglig på ISABs hemsida; https://www.inhalation.se/investors/bolagsanalys/, samt på Redeyes hemsida; www.redeye.se/company/inhalationsciences.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® och DissolvIt® möjliggör för forskare inom läkemedelsindustrin att i tidig utvecklingsfas kunna ta avgörande beslut angående läkemedelskandidater, vilket sparar tid och resurser för R&D avdelningar, samt möjliggör det för akademiska institutioner att karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.