Insplorion har genomfört omräkning av teckningsoptioner efter genomförd företrädesemisson

Sensorplattformsbolaget Insplorion har genomfört omräkning av utestående teckningsoptioner TO 1 2018/2013 med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

För teckningsoptionerna TO1 2018/2023 är teckningskursen 11,50 kronor per aktie, oförändrad. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en aktie. Tredje teckningsperioden att växla optionerna till aktier inleddes den 22 januari och pågår till den 5 februari.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire