Intervju med Enrads vd publicerad

Med anledning av pågående nyemission i Enrad AB har bolaget publicerat en intervju med vd, Andreas Bäckäng. Intervjun är en så kallad Hemma hos-intervju producerad av Finwire Media. I intervjun redogör Andreas Bäckäng för verksamheten i Enrad AB och om den pågående nyemissionen.

Intervjun går att se via länken: https://youtu.be/B-ROm6u1nrs

Nyligen har Andreas Bäckäng även deltagit på två aktiedagar arrangerade av Aktiespararna. För den som är intresserade går dessa att finna via följande länkar på webben:

Göteborg, Svenska Mässan 24 september 2018: https://www.youtube.com/watch?v=zx3zh4eHNLc

Malmö, Kockums Fritid, 26 september 2018:  https://youtu.be/yyatlBC6J-Q

Nyemissionen i Enrad pågår till och med den 12 oktober 2018. Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.enrad.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se