Intropris AB förvärvar jaktbutikskedjan Huntyard & Berras AB

I en uppgörelse som undertecknades den 31 mars övertar Intropris Huntyard & Berras butiker i Vårby, Eskilstuna och Gävle, samt bolagets e-handel. Övertagandet sker genom ett inkråmsförvärv. Samtliga för övertagandet nödvändiga avtal mm är nu upprättade.

Butikerna kommer att drivas i tre separata bolag som är helägda av Intropris AB. Personalen i de tre butikerna följer med i övertagandet. Under en övergångstid behålls namnet Huntyard & Berras.

Huntyard & Berras i Vårby startades 2010. Med en butiksyta på över 1200 kvadratmeter var butiken då Sveriges till ytan största jakt- och fiskebutik. Butikerna i Eskilstuna och Gävle tillkom under 2013.

Intropris startades 2005 som ett e-handelsbolag, 2008 kompletterade verksamheten med en första fysisk butik i Vimmerby. Därefter har ytterligare två butiker öppnats i Intropris namn. Efter övertagandet har således Intropris sex fysiska butiker i Sverige, från Ronneby i söder till Gävle i norr. Samtliga butiker har ett komplett jakt- och fiskeutbud, och alla utom den i Eskilstuna innehar vapenhandlartillstånd och säljer vapen. I vissa av butikerna säljs även hemelektronik och dataprodukter.

Fram till maj 2016 ingick Intropris i Ambia Trading Group AB, då det delades ut till Ambias aktieägare. 

”Vi är mycket glada över förtroendet att få överta verksamheten från Huntyard & Berras, och går nu med full kraft vidare för att bygga en verksamhet som maximerar nyttan med e-handel i kombination med traditionella butiker” säger Intropris styrelseordförande Veine Johansson.